22.12.2017 r. Wyniki postępowania - zapytanie ofertowe nr 2/EPICOM/2017 z dnia 14.12.2017r

Komisja oceniająca oferty które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/EPICOM/2017 z dnia 14.12.2017r., podczas posiedzenia dnia 22.12.2017r. uznała ofertę Instytutu Technologii Eksploatacji- Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Radomiu za najlepszą, spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym”.

frgk

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności